Izrada i evidencija putnih radnih listova za autobuse i naloga za službena putovanja za vozače
Inter-biz, Usluge u informatici, Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
mob: +385 (0) 98 680 847, fax: +385 (0) 42 203 596
Cjenik :

Program se prodaje 'kakav jest', dakle sa ugrađenim funkcijama kojih je popis moguće pronaći u pratećoj dokumentaciji. Dodatne funkcije prema zahtjevima kupaca se ugrađuju prema dogovornim uvjetima. Cijena sustava ovisi o konfiguraciji i konceptu instalacije (jedno računalo u uredu, više umreženih računala, posebne potrebe...) - za okvirnu ponudu pošaljite e-mail sa vašim osnovnih zahtjevima kako bi vam preporučili postavke sustava koje će najbolje odgovarati vašim potrebama!

Program
Cijena (bez PDV-a)
Ukupno
PUTNIKAutobusi 1.03


Proizvođač programa je Inter-biz, Usluge u informatici - plaćanje se vrši na račun tvrtke avansno ili po dogovoru - za veće sustave odobravamo obročnu naplatu. Za mrežnu instalaciju dajemo telefonsku podršku, dok uslugu instalacije na vašoj lokaciji naplaćujemo prema satnici 200kn/sat, uz naplatu putih troškova.

Dodatna aplikacija za obračun poreza i evidenciju prodaje karata, neovisno o putnim radnim listovima, je dostupna u paketu sa sustavom Autobusi - cijena osnovne licence je 3000,00 kn + PDV, dok se dodatne licence (korištenje na ostalim računalima u lokalnoj mreži naručitelja) naplaćuju 1200,00 kn + PDV po računalu.

 

Po uplati prema ponudi, šaljemo program e-mailom, te na CD-ROM mediju zajedno sa originalnim računom.

Međunarodna trgovina - cijene za kupce izvan RH (sustav je moguće primijeniti na "okolnim" tržištima - Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji) obračunavaju se u EUR. Osnovna cijena uključuje elektronsku (e-mail) distribuciju programa, dok se slanje programa poštom dodatno naplaćuje ovisno o lokaciji naručitelja (min. 50 EUR). Uplate se vrše prema ponudi (za ponudu pošaljite e-mail) deviznom doznakom na račun tvrke Inter-biz.

 

Cijene

Sučelje

Primjer ispisa putnog radnog lista za autobus

Kontakt

 

IB.ERS
evidencija
radnih
sati vozača

Copyright © 2007-2010 by Inter-biz, Informatičke usluge